Nainstalujte si:
       

Překlad rammer


rammer = dusadlo (beran); beran (dusadlo); pěch; tlouk; bok; beranidlo; pěchovadlo; pěchovačka; pěchovák; nabiják; ruční pěchovadlo; pěchování
hand rammer = ruční dusadlo; krátká pěchovačka; pěchovací kladina;
jolt rammer = střásací formovací stroj; střásačka;
random   range   rank with   ranked   ranking   ranks   ransom   rapport