Nainstalujte si:
       

Překlad raining


raining = prší; pršení; deštivý; řinoucí se; nepromokavý


Překlad raining z webu:
It's raining in that tent!  V tom stanu prší!
It was raining and he had forgotten his umbrella.  Pršelo a on si zapomněl deštník.
Had it been raining all evening?  Pršelo celý večer?
It's going to start raining soon.  Brzy se spustí liják.
It had been afternoon and raining when we entered the hall.  Když jsme vcházeli do sálu, bylo odpoledne a pršelo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrainy   raiser   raising   rally   rammer   random   range   rank with