Nainstalujte si:
       

Překlad rails


rails = kolejnice; železniční kolej; železniční koleje; drážní koleje; dráha
crab rails = dráha pro pojíždění kočky; jízdní dráha kočky; pojezdová dráha kočky; go off the rails = zbláznit se;
run off the rails = vyjet z kolejí;

Překlad rails z webu:
Dunross was near the rails talking to a smaller man.  Dunross byl u zábradli a hovořil s nějakým menším mužem.
He held on to the rails and peered at the distant tote.  Držel se jedné tyče plotu a zíral na vzdálenou tabuli.
Patrick reclined and gripped the side rails to his bed.  Patrick se opřel a pevně se chytil postranic postele.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrailway   rain forest   raincoat   rainfall   raining   rainy   raiser   raising