Nainstalujte si:
       

Překlad railing


railing = zábradlí; ohrada; mřížoví; nadávání; plot; okližování desek; okližování; mřížový; spílání; tyčkový plot; plaňkový plot; posměvačný; ohrazení; parapet; škádlení
protective railing = ochranné zábradlí; bezpečnostní zábradlí;

Překlad railing z webu:
Mark grabbed the railing on the foot of the bed.  Mark se opřel o pelest v nohách postele.
Mitch leaned on the railing and shivered in the cool wind.  Mitch se opřel o zábradlí a zachvěl se ve studeném větru.
She was leaning on the railing at a far corner, oblivious.  Opírala se o zábradlí ve vzdáleném rohu a nic nevnímala.
Ray sipped his coffee at the railing and admired the view.  Ray upíjel kávu opřený o zábradlí a kochal se vyhlídkou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrailroad   rails   railway   rain forest   raincoat   rainfall   raining   rainy