Nainstalujte si:
       

Překlad rafter


rafter = podval (v krovu); krokev; trám; vorař; hambalek; plťař; rafterka; krov; raftař; rafter; raftařka; plavení
common rafter = mezilehlá krokev; průběžná krokev;
curb rafter = lomená krokev; mansardová krokev;
hip rafter = nárožní prut; valbová krokev; námětková krokev;

Překlad rafter z webu:
Rafter is already working on it.  Rafter už na tom pracuje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrailing   railroad   rails   railway   rain forest   raincoat   rainfall   raining