Nainstalujte si:
       

Překlad radiography


radiography = prozařování; rentgen; rentgenografie; zkouška; radiografie; rentgenový; rentgenování; skiagrafie; izotop radioaktivní
charged-particle radiography = radiografie nabitými částicemi; defektoskopie nabitými částicemi;
foot radiography = rentgenogram nohy; snímek nohy;
radiotherapy   radius   radius arm   radius rod   rafter   railing   railroad   rails