Nainstalujte si:
       

Překlad radioactivity


radioactivity = radioaktivita; radioaktivitový; spřažené tlačítko
bulk radioactivity = hlavní radioaktivita; radioaktivita základního materiálu;
induced radioactivity = indukovaná radioaktivita; umělá radioaktivita;
natural radioactivity = radioaktivita přirozená; přirozená radioaktivita; přírodní radioaktivita;

Překlad radioactivity z webu:
The only radioactivity was in the inside loop.  Radioaktivní byl jedině vnitřní okruh;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorradiocommunication   radiography   radiotherapy   radius   radius arm   radius rod   rafter   railing