Nainstalujte si:
       

Překlad radio


radio = rádio (rádiový přijímač); rádio-; vysílat (rozhlasem); volat; radiopřijímač; rádiový (týkající se šíření rádiových vln); vysokofrekvenční; autorádio; rozhlas; rozhlasový; zavolat; rozhlasová stanice; rozhlasový přijímač; radioastronomie
desktop radio = počítačový rozhlas; počítačové rádio;
sound radio = rádio; rozhlas;
transistor radio = tranzistorový přijímač; tranzistorové rádio;

Překlad radio z webu:
Radio codes.  Rádiové kódy.
The radio clicked.  V rádiu cvaklo.
Maybe a radio network.  Možná rádiovou.
Orders on the radio now.  Až dole.
Tibe spoke on the radio a good deal.  Tibe hodně mluvil v rozhlase.
It doesn't respond to our radio signals.  Nereaguje to na naše rádiové signály.
It allowed them to use their radio again.  Mohli zase použít své rádio.
He read it in clear into the radio speaker.  Bylo to jen jedno slovo:
Clark turned to look in surprise at the radio rack.  Clark se otočil a překvapeně pohlédl na rádio.
They took their positions while the captain made his radio call.  Zaujali svá postavení a kapitán zavolal rádiem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorradio beacon   radio station   radioactivity   radiocommunication   radiography   radiotherapy   radius   radius arm