Nainstalujte si:
       

Překlad radio beacon


radio beacon = rádiový maják; radiomaják; rádiové tlačítko
four-course radio beacon = paprskový rádiový maják; čtyřpaprskový rádiový maják;
radio station   radioactivity   radiocommunication   radiography   radiotherapy   radius   radius arm   radius rod