Nainstalujte si:
       

Překlad radical


radical = radikál (polit.); radikální; zásadní; pronikavý; rázný; rozhodný; nekompromisní; kořen; základ; základní; odmocninová značka; kořenový; důkladný; odmocninový (mat.); odmocnítko (značka, mat.); odmocnina (mat.); kmenový (jaz.); odmocněnec; větévka
index of radical = odmocnitel;

Překlad radical z webu:
Radical ones.  O dost radikální.
That bloody radical bastard, what's his name?  Ten protivný radikální parchant, jakže se jmenuje?
I mean, wildeyed radical bird watchers.  A myslím tím fanatické, radikální pozorovatele ptáků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorradio   radio beacon   radio station   radioactivity   radiocommunication   radiography   radiotherapy   radius