Nainstalujte si:
       

Překlad radiation pattern


radiation pattern = spektrum záření; vyzařovací diagram (antény); radiační ochrana
spherical radiation pattern = prostorový diagram záření; všesměrový diagram vyzařování;
radiator   radical   radio   radio beacon   radio station   radioactivity   radiocommunication   radiography