Nainstalujte si:
       

Překlad racket


racket = raketa; rámus; odpalovat (míč); hýřit; sněžnice (lyže); vřava; vzrušení; spěch; trik
protection racket = vyděračský gang; vyděračství;
tinhorn racket = malý skandál; podvod;

Překlad racket z webu:
The racket from outside was unnerving.  Rámus venku byl nesnesitelný.
Books, a tennis racket and a newspaper on the halfmade bunk.  Knihy, tenisová raketa a noviny na neustlaném loži.
A light backpack and a tennis racket were on the top shelf.  Na vrchní polici našla lehký vak a tenisovou raketu.
He hated midtown - there was always such a racket there.  Nenáviděl centrum města s jeho věčným rámusem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorradar   radial   radiation   radiation pattern   radiator   radical   radio   radio beacon