Nainstalujte si:
       

Překlad racked


racked = trápil; trápený; srovnaný do hráně; vrstvený; mučitel
be racked = být postižený (nemocí); být mučený (nemocí);

Překlad racked z webu:
He racked the slide on his riot gun.  Odepjal si pásek na pouzdru své pistole.
She was racked with coughing.  Trýznil ji kašel.
Another wave of nausea racked him, tormenting him.  Zkroutila ho další vlna nauzey.
She had died within minutes, her body racked with pain.  Zemřela v několika minutách v hrozných bolestech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorracket   radar   radial   radiation   radiation pattern   radiator   radical   radio