Nainstalujte si:
       

Překlad quotient


quotient = kvocient (podíl veličin jako ukazatel); kvocientový; kvocient; citující
differential quotient = diferenciální kvocient; derivace;
intelligence quotient = inteligenční kvocient; IQ;

Překlad quotient z webu:
Sums, quotients, products.  O jejich součtech, podílech i součinech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorracial   racing   racing track   racked   racket   radar   radial   radiation