Nainstalujte si:
       

Překlad quotes


quotes = citace; uvozovky; kotace; každodenní
stock quotes = ceny akcií; akciové kurzy;

Překlad quotes z webu:
No one got quoted, because no quotes were necessary.  Nikoho necitovali, jelikož nebylo třeba nikoho citovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquotient   racial   racing   racing track   racked   racket   radar   radial