Nainstalujte si:
       

Překlad quote


quote = citace; citovat; nabídnout (cenu); udat (cenu); dovolávat se; uvést (cenu); znamenat (cenu, kurz); uvozovky (jedny); citát; ocitovat; zaznamenat; být uveden; dát uvozovku; odcitovat; uvést citaci; udat cenu; kótovat; zaznamenat kurz; ohodnotit penězi
bid quote = kurzovní záznam; kótace; kotace;
single quote = apostrof ('); odsuvník;

Překlad quote z webu:
Quote unquote.  Konec citátu.
Somehow that quote sounded familiar.  Tahle poznámka mi byla nějak povědomá.
Ryan would not quote odds on that one.  Strčil vzkaz do kapsy.
I mean difficult to quote effectively in a memo.  Chci říct, že je velmi těžké efektivně citovat nějaké poznámky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquotes   quotient   racial   racing   racing track   racked   racket   radar