Nainstalujte si:
       

Překlad quotation


quotation = citát; citace (citát); cenová nabídka; cena; udání ceny; kurz (kurzovní záznam); kurzovní záznam (záznam kurzu); záznam; udání; stanovení sazeb; kótace; stanovení sazeb pojistného; kótování; kvótování; citátový; ocenění; nabídka; rozpočet; uvedení ceny
consecutive quotation = kótování postupné; postupné kotování;
exchange quotation = burzovní kótování; devizový záznam;
price quotation = cenový záznam; cenová nabídka;
stock quotation = cena akcie; kótování akcie;

Překlad quotation z webu:
He rolled the quotation in his mind.  V duchu si ten citát opakoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquote   quotes   quotient   racial   racing   racing track   racked   racket