Nainstalujte si:
       

Překlad quitting


quitting = opouštějící; opuštění (2. p., odchod); přerušení; chvět se (strachem ap.)
be quitting = opouštět (4. p.); být opouštějící (4. p.);

Překlad quitting z webu:
Quitting bad probably been for the best, anyway.  Přestat tam chodit jí stejně pravděpodobně prospělo.
The screening ran through quitting time.  Promítání se protáhlo přes konec pracovní doby.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquoin   quorum   quota   quotation   quote   quotes   quotient   racial