Nainstalujte si:
       

Překlad quite


quite = docela; úplně; naprosto; poměrně; dost; dokonale; doopravdy; fakticky; celkem; zcela; hezky; dočista; nadobro; celkem vzato (docela); skutečně; zřejmě; absolutně; blizoučký
not quite = ne úplně; ne celkem;
oh, quite = toť se rozumí!; to se ví!;

Překlad quite z webu:
Quite so!  Přesně tak!
It's quite safe.  Zkus to.
He had quite a few.  Pár jich měl.
It had been quite expensive.  Byla dost drahá.
My father knew him quite well.  Můj otec ho dobře znal.
The situation seems to be quite clear.  Situace se zdá být jasná.
Now, the next bit had been quite promising.  Teď se to zdá slibné.
And let me tell you, it was quite a birth.  Bylo to moc pěkné narození.
The sheaf of documents she gave him was quite thick.  Podala mu tlustý svazek dokumentů.
That whiter shade of something, but she could never quite make it out.  Ten světlejší odstín něčeho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquits   quitting   quoin   quorum   quota   quotation   quote   quotes