Nainstalujte si:
       

Překlad queue


queue = fronta (čekajících lidí); cop (mužský); řada (automobilů); praporek (noty, hud.); postavit se do fronty (čekajících lidí); zařadit se do fronty (čekajících lidí); stát ve frontě (čekajících lidí); čekat ve frontě (čekajících lidí); zástup; řada vozidel
job queue = fronta úloh; fronta zakázek;
sequence queue = postupná fronta; sekvenční fronta;
sequential queue = čekací pole s obsluhou podle pořadí; postupná fronta; sekvenční fronta; jump the queue = předbíhat ve frontě (čekajících lidí);

Překlad queue z webu:
A queue of people were standing in front of one huge open door.  Před jedněmi otevřenými dveřmi stála dlouhá řada lidí.
Shall we queue up too?  Neměli bychom se tam taky postavit?
He was in the queue before me.  Stái v řadě přede mnou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquick   quiet   quietus   quilt   quite   quits   quitting   quoin