Nainstalujte si:
       

Překlad question


question = otázka; ptát se; věc (záležitost); pochybnost; námitka; záležitost; interpelace (dotaz, polit.); poptat se; zeptat se; vyptávat se; pochybovat; vzít v pochybnost; považovat za pochybné; vyšetřovat (vyslýchat); vyslýchat; klást otázky; zkoušet; vyvolávat
abstract question = abstraktní otázka; hypotetická otázka;
ask question = klást otázky; vyzvídat;
awkward question = obtížná otázka; nešikovná otázka;
beyond question = mimo pochybnost; nepochybně; bez pochyb;
burning question = palčivá otázka;

Překlad question z webu:
Question the drivers.  Vyslechněte taxikáře.
The question is:  Otázka je:
Now, the question is:  Takže otázka znf:
So the big question is:  Zásadní otáz­ka tedy zní:
But he shrugged the question off.  Ale zamluvil to.
This time it is a question of ideas.  Teď už je to jen otázka přemýšlení.
It was such a bloody idiot question to ask:  Bylo naprosto idiotské ptát se:
They're going to keep me here to question me.  Nechají si mě tady kvůli pár otázkám.
As to the oak there could be no question at all.  Pokud jde o dub, nebyl to žádný problém.
Well then, there is no need for you to question me further.  Tak se mě teda nemusíte dál vyptávat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquestioning   queue   quick   quiet   quietus   quilt   quite   quits