Nainstalujte si:
       

Překlad quenching


quenching = ochlazování; hasící; zhášení; kalení; zakalení; hašení; rychlé ochlazování; hasicí; rychlé ochlazení; rychlé chlazení; prudké ochlazení; rychlé zchlazení; zhasínání; udušení; utlumení; uhašení; zhášecí; knedlíček
hot quenching = termální kalení; postupné kalení;
spark quenching = odrušování; potlačování jisker;
step quenching = stupňovité kalení; termální kalení;
queried   quest   question   questioning   queue   quick   quiet   quietus