Nainstalujte si:
       

Překlad quarter


quarter = čtvrt; čtvrtina; milost; rozčtvrtit; čtvrt míle (běh na); čtvrtka (např. zvířete); čtvrthodina; čtvrtletí; kvartál (čtvrtletí); strana (světová); končina; levá záď (lodi, letadla); rozdělit na čtyři díly (rozčtvrtit); ležet posádkou (ubytovat vojsko)


Překlad quarter z webu:
Quarter of a mill.  Ach ouvej.
A quarter of a million each.  Každej čtvrt miliónu.
In a quarter of an hour.  Za čtvrt hodinky.
You got a quarter coming back.  Tady máte dvacet centů nazpátek.
The time was a quarter to ten.  Bylo tři čtvrti na deset.
We must have walked a quarter of a mile.  Ušli jsme aspoň čtvrt míle.
The bad thing happened right around quarter of ten that night.  Něco moc špatnýho.
I want your brother in bed by quarter past nine.  Chci, aby tvůj bratr byl v posteli ve čtvrt na deset.
It was well after dawn, the sun a quarter of the way up the sky.  Bylo už dlouho po ránu, slunce viselo ve čtvrtině své dráhy na nebi.
I'll make the arrangements and be back in a quarter of an hour.  Zařídím to a za čtvrt hodiny se vrátím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquarter vent   quarter window   quarter-wave   quarters   quartet   queer   quenching   queried