Nainstalujte si:
       

Překlad quantity


quantity = kvantita; velikost; množství; veličina (mat.); délka (jaz.); počet; množstevní; kvantum; určitý počet; úměr; kolikost; množstevní sleva
alternating quantity = střídavá hodnota; střídavá veličina;
dimensionless quantity = bezrozměrná veličina; bezrozměrová veličina;
influence quantity = ovlivňující veličina; ovlivňující veličina;
influencing quantity = rušivá veličina; proměnná;

Překlad quantity z webu:
Why would a reptile need that quantity of nourishment?  A proč by plaz potřeboval takové množství potravy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquantum   quarrel   quarter   quarter vent   quarter window   quarter-wave   quarters   quartet