Nainstalujte si:
       

Překlad quality


quality = kvalita; jakost; hodnota; přednost; kvalitní; kvalitativní; jakostní; prvotřídní; vlastnost; ctnost; honorace (žert.); stav (zast.); postavení (zast.); schopnost; kvalifikovat; oprávnit; podmínit; atribut; urozenost; kvalitnost; dovednost; vhodnost
air quality = čistota ovzduší; kvalita vzduchu;
archival quality = archivní jakost; archivační trvanlivost;
basic quality = základní jakost; základní vlastnost;
best quality = nejlepší kvalita; prvotřídní jakost; nejlepší jakost; kvalitnější;

Překlad quality z webu:
Quality folks.  Slušní lidi.
The quality of her voice.  Ten její hlas.
The technical quality here is quite good.  Technická kvalita je dobrá.
It was a quality which, nowadays, seldom impinged upon his life.  Byl to pocit v jeho životě teď už velmi vzácný.
There was an ostentatious quality to this gesture;  Udělal to velmi okatě;
He had never seen such quality of workmanship.  Ještě nikdy neviděl tak dokonale odvedenou práci.
The sake's so good - the quality is so good, so very good.  Je výborné - skutečně mimořádně kvalitní.
Dunross was very pleased to hear the calm quality of his voice.  Dunross byl moc rád, že jeho hlas zní pořád vyrovnaně.
The silence spun out, and there was an expectant quality to it.  Rozlehlo se ticho, ve kterém jakoby se skrývala otázka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquality control   qualmish   quantities   quantity   quantum   quarrel   quarter   quarter vent