Nainstalujte si:
       

Překlad qualify


qualify = kvalifikovat se; kvalifikovat; oprávnit; získat způsobilost; blíže určit; ohodnotit; učinit způsobilým; učinit kompetentním; vyjádřit; určit blíže (vymezit); vymezit; podmínit; označit; zmírnit; smísit (nápoj); vázat; omezit; zmírňovat; posoudit


Překlad qualify z webu:
I figure you'll qualify for a medal now.  Myslím, že byste získal medaili.
Clark felt the need to qualify the statement.  Clark cítil potřebu svůj výrok upřesnit.
The books were different enough to qualify as schizoid.  Knihy byly velmi rozdílné, až by se dalo říct schizofrenní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorquality   quality control   qualmish   quantities   quantity   quantum   quarrel   quarter