Nainstalujte si:
       

Překlad pyrometer


pyrometer = pyrometr; žároměr; pyrometrický
graphite pyrometer = tuhový žároměr; grafitový pyrometr;
pyrophosphate   pyrosulphate   quadric   quadripole   qualification   qualify   quality   quality control