Nainstalujte si:
       

Překlad pyramid


pyramid = pyramida; jehlan; jehlanec; pyramidální; pyramidový (jehlancovitý)
truncated pyramid = komolý jehlan; jehlan komolý;

Překlad pyramid z webu:
Great pyramid temples that reached to the sky.  Obrovské pyramidy, chrámy, které sahaly až k nebesům.
Yes, your pyramid is magnificent.  Ano, vaše pyramida je nádherná.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpyrite   pyrolysis   pyrometer   pyrophosphate   pyrosulphate   quadric   quadripole   qualification