Nainstalujte si:
       

Překlad puzzled


puzzled = zmatený; bezradný; rozpačitý; popleta
be puzzled = být na rozpacích; nevědět kudy kam;

Překlad puzzled z webu:
I puzzled at it.  To mě zmátlo.
She looked puzzled at this.  Tohle jí zjevně nešlo na rozum.
The man looked puzzled and embarrassed.  Muž se zatvářil překvapeně.
War gave him a puzzled look.  Válka na něj vrhl nechápavý pohled.
I could see she was puzzled by my behavior.  Bylo mi jasné, že ji moje chování zneklidňuje.
Zanda looked at me with a puzzled expression.  Zanda se na mě zaraženě dívala.
But the first part of the note puzzled her.  Ale první část vzkazu jí byla záhadou.
All right, then, he snarled, advancing on the puzzled dog.  Tak jo, zavrčel a vykročil ke zmatenému psovi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpyramid   pyrite   pyrolysis   pyrometer   pyrophosphate   pyrosulphate   quadric   quadripole