Nainstalujte si:
       

Překlad put to


put to = dát do; daný do; zapřáhnout do; připřáhnout k; dodat; přidat; zavřít; přistavit; skončit


Překlad put to z webu:
He's put to sea?  Nechali ho vyplout?
I've got to put to sea.  Musím na moře.
The mess was quietly put to rest.  Ale ten zmatek rychle přešli.
To give himself up and be put to death?  Udat se a dát se poslat na smrt?
Many of your loyal subjects have been put to death.  Mnozí z vašich věrných přívrženců propadli hrdlem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorput to death   putty   puzzled   pyramid   pyrite   pyrolysis   pyrometer   pyrophosphate