Nainstalujte si:
       

Překlad pursuit


pursuit = stíhání (pronásledování); stíhací závod; pronásledování; pokračování; provádění (soustavné); snaha; obírání se; zábava; studie; práce; činnost; soudní spor; žaloba; obchody; honba; provozování; věnování se; stíhač; stíhat; sledování (2. p.); povolání
curve of pursuit = křivka pronásledování;

Překlad pursuit z webu:
The pursuit had ended.  Pronásledování skončilo.
J-19 in pursuit of vehicle 2.  J-19 pronásleduje vozidlo pachatelů po dvojce.
There was a pursuit on the playing field, he noticed.  Všiml si, že na hřišti je kdosi pronásledován.
There was no sound of pursuit behind them.  Nebylo slyšet žádné zvuky pronásledování.
Nobody would be crazy about hot pursuit then.  Nikdo pak nebude moc žhavý do nějakého šíleneckého pronásledování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpush button   push up   push-button   pushed   pusher   pushing   pushy   pussy