Nainstalujte si:
       

Překlad purpose


purpose = účel; úmysl; záměr; zamýšlet; mít v úmyslu; smysl; cíl; tendence (literárního díla); chtít; neúspěšně; účelový; zbytečný; k ničemu; nepodstatný; mít záměr; výsledek; záměrně
all purpose = víceúčelový; univerzální;
charitable purpose = dobročinný účel; dobročinné cíle;
corporate purpose = cíl společnosti; společný účel; účel korporace;
general purpose = obecný díl; obecný cíl;
on purpose = úmyslně; naschvál; schválně;

Překlad purpose z webu:
The purpose still is.  Tenhle účel zůstává.
For what purpose do they keep prisoners?  Z jakého důvodu nás tady vězní?
That was my purpose .  K tomu jsem existoval!
Maybe that was the purpose of punishment.  Mož­ná tohle byl účel trestu.
He no longer had arty purpose in life.  Neměl už v životě žádný cíl.
Now he had to find a purpose in it.  Teď si v něm musí najít nějaký smysl.
So here was the chance, the whole purpose of the exercise.  Takže možnost tu je, veškerý účel akce.
If you're locked up, that will serve his purpose well.  Jestli vás zavřou, pak to poslouží jeho záměrům.
To ninja, violent death for pay was their only purpose in life.  Pro nin­džu bylo jediným smyslem života zabíjet za peníze.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpurposes   purse   pursuit   push button   push up   push-button   pushed   pusher