Nainstalujte si:
       

Překlad purple


purple = purpurový; purpur; nach; nachový; znachovatět; zbrunátnět; zbarvit nachově; zbarvit se nachově; hodnost císaře; brunátný; královský; císařský; kardinálský; okázalý; honosný; obhroublý; zčervenat; brunátnět; zrudnout; rudnout; fialový; neslušný; spála
amaranth purple = amarantová červeň; amarantový purpur; amarantový nach;

Překlad purple z webu:
Purple the eggplant in the garden.  Fialové lilky na zahradě.
The purple spilled from the cup she was holding.  Z číše, kterou drží, vytéká purpur.
Xaxa turned purple with rage.  Xaxa zrudla vztekem.
He wore a purple robe interwoven with gold thread;  Muž na sobě měl roucho z purpurového hedvábí vyšívané zlatou nití.
Don't think of a purple cow.  Nemysli na fialovou krávu.
He swung back, his face purple with fury.  Obrátil se zpátky, tvář rudou vzteky.
The wood was a lustrous deep purple with a strong grain.  Dřevo vypadalo vznešeně, bylo tmavě rudé se silným jádrem.
He wore a tweed jacket and a purple shirt.  Měl tvídovou vestu a červenou košili:
Blood had darkened his shirt to a dirty purple color.  Krev na jeho košili ztmavla do temně rudého fleku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpurpose   purposes   purse   pursuit   push button   push up   push-button   pushed