Nainstalujte si:
       

Překlad pupil


pupil = žák; žákyně; zornice; zřítelnice; pupila (zřítelnice); panenka; schovanec; dítě; nezletilec; student; žačka; odchovanec; školák; žákovský; následovník; oční panenka; chovanec; zornička; nezletilost (přen.)
stiff pupil = reflektorická ztuhlost zornice; Argyll-Robertsonova pupila; Argyll Robertson pupil = AR pupila;

Překlad pupil z webu:
Right pupil is a little blown, but no big deal.  Pravá zornice je trochu rozšířená, ale ne nijak moc.
Perhaps the pupil is ready to learn.  Aha, řekl, možná, že je žák přece jen připraven se učit.
How can a pupil be tardy here?  Jak může být žák tady nedochvilný?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpuppet   purchase   purchaser   purge   purification   purler   purple   purpose