Nainstalujte si:
       

Překlad punishment


punishment = trest; trestání; potrestání; co proto; opotřebování (auta ap.); týkající se trestu; hrubé zacházení; výprask; trestný
appropriate punishment = přiměřený trest; přiměřený rozsudek;
capital punishment = trest smrti; hrdelní trest;
cumulative punishment = úhrnný trest; trest úhrnný;
degrading punishment = zahanbující trest; ponižující trest; kázeňský trest;

Překlad punishment z webu:
The punishment for theft is death.  Krádež se trestá smrtí.
Maybe this was his punishment for laughing.  Možná přišel trest za ten smích.
They truly have only one punishment - death.  Znají vlastně jen jeden trest - trest smrti.
I'd been taught to take my punishment like a man.  Učili mě, že mám přijímat trest jako chlap.
But you are in the army now so the punishment should be worse.  Ale vy jste nyní v armádě takže trest by měl být daleko horší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpunty   pupil   puppet   purchase   purchaser   purge   purification   purler