Nainstalujte si:
       

Překlad punch


punch = šídlo; vrták; udeřit (4. p.); razidlo; punc; štípačky (kleště na jízdenky); rána; štípat (lístky); grog; uhodit; průbojník; láhev punče; společnost při punči; pony (zavalitý krátkonohý); razník (razidlo); zmlátit; razit; prorazit; dírkovat; děrovat; říz
alphabetic punch = abecední děrovač (štítků); abecední děrovač štítků; abecední děrování;
belt punch = děrovač; dírkovací kleště;
bottom punch = lisovnice; dolní razník;
centre punch = důlkovač; důlčík;
control punch = přezkušovač; číselný děrovač;

Překlad punch z webu:
Punch nine for an outside line.  Ven se volá přes devítku.
The punch and cake show.  Punč a dort.
Soon you punch deck.  Brzy začnete mydlit do mašiny.
Dix, you're about to punch your way in here and get something for me.  Dixie, musíš sebou teďka hodit a něco pro mě udělat.
Hank bellowed at his own punch line.  Hank se řehnil svému vtipu, až hýkal.
Government hire 'em to read and punch cards.  Berou je na čtení a děrování štítků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpuncture   pungent   punishment   punty   pupil   puppet   purchase   purchaser