Nainstalujte si:
       

Překlad pumping


pumping = pumpování; pumpující; kývání; nastřikování; čerpání; čerpající; hustící; čerpací; vtláčení; přečerpávání; vyčerpání; kolébání; houpání; přečerpávací; čerpadlo
water pumping = čerpání vody; přívod vody;

Překlad pumping z webu:
Pumping sequence concluded.  Odčerpávání ukončeno.
Start pumping sequence.  Zahájit odčerpávání.
She was pumping all five.  Naprala tam všech pět.
The severed wrists pumping blood!  Odseknutá zápěstí chrlící krev!
Silent and sweating and pumping for all they were worth.  Tichá, potící se a šlapající jako o život.
Something about a gas leak at the pumping station?  Něco s únikem plynu na čerpací stanici.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpunch   puncture   pungent   punishment   punty   pupil   puppet   purchase