Nainstalujte si:
       

Překlad pulling


pulling = táhnutí; tahání; vlečení; strhávání; obtahování; přetahování; vytáhnutí (poškozeného plechu karoserie); vyrovnávání (poškozeného plechu karoserie); protahování; táhnoucí; cloumající; cukající; bafající; odchlupování; stlačování; tažení krystalu; škubání
frequency pulling = rozladění zátěží; stahování kmitočtu zátěží;

Překlad pulling z webu:
Pulling the blanket up around them both he lay still.  Přetáhl přes oba pokrývku.
Somebody's pulling it.  Někdo ji táhne.
Poirot, you're pulling my leg!  Poirote, vy mne taháte za nos!
Why is he pulling over already?  Proč zastavuje už tady?
Sometimes it is a pulling jockey.  Někdy takový trenér podplatí jockeye.
The first tow truck began pulling with its winch;  První vozidlo začala navíjet.
Rupert was grabbing her elbows and pulling up.  Rupert ji chytil za lokty a zvedal ji.
Something with far too many legs was pulling a plow.  Pluh táhlo cosi, co mělo až příliš mnoho nohou.
We'd have to keep them away from where we're pulling this off.  Měli bychom je udržet dál od místa, kde to provedeme.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpulling power   pulper   pulse   pumping   punch   puncture   pungent   punishment