Nainstalujte si:
       

Překlad publishing


publishing = vydavatelství; nakladatelský; vydávání (2. p.); nakladatelské povolání; nakladatelská práce; otištění (zveřejnění); publikující; publikování; vydavatelský; nakladatelství
computer-assisted publishing = počítačový ediční systém; počítačová typografie;
desktop publishing = počítačová sazba; DTP; stolní ediční systém;
electronic publishing = elektronické publikování; počítačový vydavatelský systém;
pudding   puller   pulley   pulling   pulling power   pulper   pulse   pumping