Nainstalujte si:
       

Překlad publisher


publisher = vydavatel; nakladatel; rozšiřovatel; nakladatelství; majitel novin; vydavatelský; publikovatel; vydavatelství; vydavatelka; nakladatelka; vydavatel novin; vydavatelství
art publisher = vydavatel umělecké literatury; nakladatel umělecké literatury;

Překlad publisher z webu:
Our publisher doesn't like the rumors approach.  Náš vydavatel nesouhlasí s naším názorem, že jde o pomluvy.
He's allowed the publisher to censor us.  Dovolil vydavateli, aby nás cenzuroval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpublishing   pudding   puller   pulley   pulling   pulling power   pulper   pulse