Nainstalujte si:
       

Překlad publicity


publicity = publicita (pozornost veřejnosti); reklama; inzerce; propagace; veřejná známost; pozornost veřejnosti; pozornost; zájem; reklamní; propagační; veřejnost; propagační činnost; obecná známost; známost; zveřejnění; zájem veřejnosti; oddělení publicity
free publicity = reklama zdarma; bezplatná reklama;
give publicity = propagovat; poskytovat publicitu;

Překlad publicity z webu:
Publicity was critical.  Byla nezbytná.
Press publicity followed.  Pak se do toho zapletl tisk.
And seem to have attracted considerable publicity in the process.  A podařilo se vám přitom zajistit si značnou publicitu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpublisher   publishing   pudding   puller   pulley   pulling   pulling power   pulper