Nainstalujte si:
       

Překlad publication


publication = publikace; vydání; dílo; kniha; uveřejnění; vyhlášení; spis; zveřejnění; vyhláška; publikování; publikační; vycházení; vydání publikace; oznámení; vytištění; den uveřejnění
ceased publication = zastavená publikace; přerušené vydání;
government publication = oficiální publikace; úřední publikace;
occasional publication = příležitostná publikace; příležitostné vydání;
printed publication = uveřejnění, tištěné;

Překlad publication z webu:
Perhaps he desires the publication of the letter.  Přeje si možná, aby byl dopis zveřejněn.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpublicist   publicity   publisher   publishing   pudding   puller   pulley   pulling