Nainstalujte si:
       

Překlad public tender


public tender = veřejná obchodní soutěž; veřejná oferta; soutěžní řízení; veřejná soutěž; veřejná doprava
call for public tender = výzva k účasti na zadávacím řízení;
publication   publicist   publicity   publisher   publishing   pudding   puller   pulley