Nainstalujte si:
       

Překlad psychology


psychology = psychologie; psychologický; psychopat
behavioural psychology = psychologie chování; behaviorální psychologie;
deep psychology = hlubinná psychologie; psychoanalýza;
educational psychology = pedagogická psychologie; výchovná psychologie;
gestalt psychology = Gestalpsychologie;

Překlad psychology z webu:
Psychology doesn't get very good material to start with.  Psychologie nemá nikdy dost dobrého materiálu, na kterém se dá stavět.
The psychology of the eidetic mind ...  Psychologie eidetické mysli...
But the psychology had been right.  Jenomže jeho úvahy byly správné.
I also needed a little bit on the psychology of serial killers.  Pak jsem potřeboval něco vědět o psychologii sériových vrahů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpublic   public auction   public tender   publication   publicist   publicity   publisher   publishing