Nainstalujte si:
       

Překlad proxy


proxy = zástupce (plnomocný); zástupný; zastupování; zastoupení; plnomocník (zástupce); zplnomocnění; zmocněnec; prostřednictvím zástupce; prokurista; náhradník; plná moc; oprávnit; zmocnit k jednání; písemné zmocnění; mandatář; oprávněný zástupce; zmocnit
per proxy = v zastoupení; per prokura; plná moc prokuristy; instrument of proxy = zmocnění;
psychology   public   public auction   public tender   publication   publicist   publicity   publisher