Nainstalujte si:
       

Překlad proximity


proximity = blízkost; sousedství; přibližnost; těsná blízkost; proximitní; přiblížení; přímá blízkost; efekt přiblížení
close proximity = bezprostřední blízkost; bezpečnostní vzdálenost;

Překlad proximity z webu:
This ship's proximity masked, he said.  Ta věc je maskovaná proti distančním detektorům, zjistil.
Take a reading from the proximity recorder.  Projdi hlášení záznamníku pohybů.
I am unable to mask us from proximity detectors.  Nemohu nás zamaskovat proti distančním detektorům.
He is as unaware of the young woman's proximity as she is of his.  Nevnímá blízkost mladé ženy, stejně jako ona nevnímá jeho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproximity switch   proxy   psychology   public   public auction   public tender   publication   publicist