Nainstalujte si:
       

Překlad provisions


provisions = obstarání; finanční rezervy; účelové bilanční rezervy; zásoby potravin; proviant; finanční rezerva; podmínky; poživatiny; potravina; ustanovení; zákonná ustanovení
contravene provisions = přestoupit; porušit předpisy; přestoupit předpisy;
enforcement provisions = trestní ustanovení; exekuční ustanovení;
financial provisions = finanční ustanovení; ustanovení týkající se financí; přechodná opatření;

Překlad provisions z webu:
I got provisions now for two, three days easy.  Mám zásoby na dva až tři dny.
We may not have provisions for such an extended trip.  Možná nám nebudou stačit zásoby potravin na takhle prodloužený výlet.
And that is why it has no provisions for eating and breathing;  A tady vidíme, proč si nemusí opatřovat potravu ani dýchat;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproviso   proximity   proximity switch   proxy   psychology   public   public auction   public tender