Nainstalujte si:
       

Překlad provision


provision = obstarání; zaopatření; zásobit; zásoby; opatření (zákona ap.); ustanovení (např. zákona ap.); zajištění (zabezpečení); zásobit potravinami; věnování; darování; poskytnutí; dodávka; rezervy; potraviny; nařízení; zařízení; rezerva; zabezpečení; předpis
contrary provision = opačné ustanovení; protikladné ustanovení;
implementation provision = realizační opatření; prováděcí nařízení;
supplementing provision = doplňkový předpis; doplňkové ustanovení; apply a provision = uplatňovat ustanovení;

Překlad provision z webu:
But isn't there a provision for expedited hearings?  Možná existuje výjimka pro naléhavé věci?
If he had lived, he would have made provision for us.  Kdyby byl zůstal naživu, byl by nás zaopatřil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprovisions   proviso   proximity   proximity switch   proxy   psychology   public   public auction