Nainstalujte si:
       

Překlad proving


proving = ukazuje se jako; zkoušení; zkouška; zkušební; dokazující; kutací práce; vzorkování; přezkušování; prověrka; průzkum; ověřovací; prokazující; zkušební terén
burden of proving = průkazní břemeno;

Překlad proving z webu:
Proving exactly what?  Co to přesně dokazovalo?
We died proving that.  Naše smrt je toho důkazem.
Kuthuss' predictions were proving correct.  Kuthussovy předpovědi se ukazovaly být správné.
Too many had died proving otherwise.  Příliš mnoho jich už zemřelo na důkaz, že tomu tak je.
Or perhaps you're afraid of it proving true.  Nebo snad máte strach, že se to ukáže jako pravdivé tvrzení?
I believe you will have no difficulty in proving it here.  Mám pocit, že zde nebude nijak obtížné padat důkazy.
But this was apparently a case of the exception's proving the rule.  Ale toto byla zřejmě výjimka, která potvrzuje pravidlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprovision   provisions   proviso   proximity   proximity switch   proxy   psychology   public