Nainstalujte si:
       

Překlad providence


providence = prozřetelnost; prozíravost; opatrnost; obezřetnost; prozřetelnostní; pečlivost; prozíravý
divine providence = prozřetelnost; boží prozřetelnost; řízení osudu; act of providence = čin prozřetelnosti;

Překlad providence z webu:
It was a just providence that killed him.  Zabila ho prozřetelnost, nikdo jiný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprovider   providing   proving   provision   provisions   proviso   proximity   proximity switch